در سال 1364 و در یک فضای مطلوب فامیلی ، شرکت مرغ مادر جنوب خراسان تاسیس و با اخذ مجوز مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 20000 قطعه شروع به کار نمود . در مدت قریب 30 سال، ظرفیت جوجه ریزی این مجموعه به 270000 قطعه مرغ مادر در 4 مزرعه افزایش یافته است . این شرکت تولید کننده جوجه یکروزه نژاد راس308 بوده که در حال حاضر از بهترین نژاد گوشتی در دنیا می باشد . توسعه کمی و کیفی شرکت در سایه استفاده از دانش مهندسین مشاور و نیز رعایت اصول فنی ، بهداشتی و در اختیار گرفتن نیروی انسانی متخصص و استفاده از تجهیزات مدرن تحقق یافته... ادامه مطلب